Principals

First Soloists

Soloists

First Artists

 • CHO Jaebum
 • FUKUDA Hiroya
 • HAMASAKI Keijiro
 • HIROSE Aoi
 • IINO Moeko
 • KAWAGUCHI Ai
 • KOSHIBA Fukunobu
 • MASUDA Yuko
 • NAKAJIMA Shunya
 • NAKADA Misato
 • ONODERA Yu
 • SHIMIZU Yuzaburo
 • TAKAHASHI Kazuki
 • TAMAI Rui
 • UKA Hiroyuki
 • WAKO Ai

Artists

 • AKAI Ayano
 • ASAEDA Naoko
 • HARADA Maiko
 • HIGUCHI Hibiki
 • HIJIKATA Momoka
 • HIROKAWA Mikuri
 • HIROTA Nana
 • IMAMURA Miyuki
 • INAMURA Shiori
 • KATO Tomoko
 • KIKUCHI Asuka
 • KIMURA Yuko
 • KITAMURA Kanae
 • KOMURA Misa
 • MORIYA Tomoko
 • NAKAJIMA Haruna
 • NAKAJIMA Mizuki
 • NISHI Kazuyoshi
 • NISHIKAWA Kei
 • OGAWA Naohiro
 • OTA Kanjin
 • SANO Kazuki
 • SEKI Akiho
 • SEKI Yuna
 • SHIMIZU Rina
 • YAMADA Utako
 • YOKOYAMA Toko
 • WATANABE Takuro
 • WATABE Yoshiki