DANCE to the Future

  • 2009/2010 Season
  • Dance Theatron No. 18
    DANCE to the Future
  • PLAYHOUSE

STAFF

Snow Lotus
Choreography: Iguchi Hiroyuki
Music: Johan Sebastian Bach
Costumes: Sato Michiyo
Lighting: Sugiura Hiroyuki
Dance Mistress: Endo Mutsuko

The Last Era of Cinderella
Choreography: Nohmi Kenshi
Music: Patricia Dallio, Takemoto Jin
Costumes: Kaneda Kaori
Lighting: Sugiura Hiroyuki
Dance Mistress: Karube Hiromi

Wolfgang for Webb
Choreography: Dominic Walsh
Music: Wolfgang Amadeus Mozart
Sets: Libbie Masterson
Costumes: Domenico Luciano
Original Lighting: Robert Eubanks
Ballet Master: Domenico Luciano
Ballet Mistress: Itabashi Ayako


[Wolfgang for Webb]
Domenico Luciano

CAST

Snow Lotus
Sawada Nobuo
Maeda Nina / Endo Mutsuko / Nishikawa Takako
Yamato Masami / Inokura Mami / Imamura Miyuki / Wako Ai / Manabe Tomomi / Masuda Yuko

The Last Era of Cinderella
Kaikawa Tetsuo / Motojima Miwa
Oominato Yumi / Kawaguchi Ai / Narita Haruka / Hosoda Chiaki
Nakada Misato / Yamada Ran

Wolfgang for Webb
Domenico Luciano
Sakai Hana (5/29) / Maruo Takako (5/30)
Ono Ayako / Saito Miho / Kusumoto Ikuko
Nishiyama Yuko / Yukawa Mamiko / Tomikawa Yuki
Fukuda Keigo / Furukawa Kazunori / Yamamoto Ryuji / Yahata Akimitsu

Photos
Sakai Hana
Photos
Maruo Takako
Photos
Ono Ayako
Photos
Saito Miho
Photos
Kusumoto Ikuko

Photos
Nishiyama Yuko
Photos
Yukawa Mamiko
Photos
Tomikawa Yuki
Photos
Fukuda Keigo
Photos
Furukawa Kazunori

Photos
Yamamoto Ryuji
Photos
Yahata Akimitsu
Photos
Kaikawa Tetsuo
Photos
Motojima Miwa
Photos
Oominato Yumi

Photos
Kawaguchi Ai
Photos
Narita Haruka
Photos
Hosoda Chiaki
Photos
Nakada Misato
Photos
Yamada Ran

Photos
Sawada Nobuo
Photos
Maeda Nina
Photos
Endo Mutsuko
Photos
Nishikawa Takako
Photos
Yamato Masami

Photos
Inokura Mami
Photos
Imamura Miyuki
Photos
Wako Ai
Photos
Manabe Tomomi
Photos
Masuda Yuko