Aida [concert version] (at Beijing, China)
Co-production with the National Centre for the Performing Arts, China

  • Giuseppe Verdi : Aida


  • National Centre for the Performing Arts (Beijing, China)

STAFF

Conductor : Zhang Guoyong

CAST

Aida : He Hui
Radames : Mizuguchi Satoshi
Amneris : Shimizu Kasumi
Amonasro : Yuan Chenye
Ramfis : Tian Hao Jiang
Il Re : Tsumaya Hidekazu

Chorus : National Centre for the Performing Arts Chorus,
Chorus : New National Theatre Chorus
Orchestra : China National Centre for the Performing Arts Orchestra

Photos
(Aida)
He Hui
Photos
(Radames)
Mizuguchi Satoshi
Photos
(Amnerisj
Shimizu Kasumi
Photos
(Amonasroj
Yuan Chenye
Photos
(Ramfis)
Tian Hao Jiang

Photos
(Il Re)
Tsumaya Hidekazu

Index
Related Information