SILENCE

  • 2011/2012 Season
  • [New Production]
    Matsumura Teizo : SILENCE
    Opera in 2 Acts
    Sung in Japanese with Japanese Supertitles
  • PLAYHOUSE

STAFF

Conductor : Shimono Tatsuya
Production : Miyata Keiko
Scenery Design : Ikeda Tomoyuki
Costume Design : Handa Etsuko
Lighting Design : Kawaguchi Masahiro


(Conductor)
Shimono Tatsuya

(Production)
Miyata Keiko

CAST

[2/15, 17, 19]
Rodrigo : Komochiya Tetsuo
Ferreira : Kubo Kazunori
Valignano : Narita Hiroyuki
Kichijiro : Hoshino Jun
Mokichi : Idane Yasuhiko
Oharu: Takahashi Nobuko
Omatsu :Yoda Asako
Boy : Yamashita Makiko
Jisama : Okubo Makoto
Old Man : Okubo Mitsuya
Chokichi : Kamoshita Minoru
Inoue, Lord of Chikugo : Shimamura Takeo
Interpreter : Yoshikawa Kenichi
Official, Prison Official : Mine Shigeki

[2/16, 18]
Rodrigo : Ohara Keiroh
Ferreira : Yonashiro Kei
Valignano : Onuma Toru
Kichijiro : Masu Takashi
Mokichi : Suzuki Jun
Oharu: Ishibashi Emi
Omatsu : Masuda Yayoi
Boy : Kobayashi Yuka
Jisama : Okubo Makoto
Old Man : Okubo Mitsuya
Chokichi : Kamoshita Minoru
Inoue, Lord of Chikugo : Sannohe Hirohisa
Interpreter : Machi Hidekazu
Official, Prison Official : Mine Shigeki

Chorus : New National Theatre Chorus
Orchestra : Tokyo Symphony Orchestra

Photos
(Rodrigo)
Komochiya Tetsuo
Photos
(Ferreira)
Kubo Kazunori
Photos
(Valignano)
Narita Hiroyuki
Photos
(Oharu)
Takahashi Nobuko

Photos
(Rodrigo)
Ohara Keiroh
Photos
(Ferreira)
Yonashiro Kei
Photos
(Valignano)
Onuma Toru
Photos
(Oharu)
Ishibashi Emi

Index
Related Information