Educational Programme for High School Students
Carmen

  • Carmen
  • OPERA HOUSE

STAFF

Conductor : Ishizaka Hiroshi
Production : Uyama Hitoshi
Scenery Design : Shima Jiro
Costume Design : Ogata Kikuko
Lighting Design : Sawada Yuji

CAST

(12th, 14th, 16th) / (13th, 15th, 17th)
Carmen : Moriyama Kyoko / Taniguchi Mutsumi
Don José : Narita Katsumi / Mizuguchi Satoshi
Escamillo : Narita Hiroyuki / Kobayashi Yoshiki
Micaëla : Ando Fumiko / Masuda Noriko
Zuniga : Hasegawa Akira / Otsuka Hiroaki
Moralès : Aoyama Takashi / Shimizu Hiroki
Le Dancaïre : Tani Tomohiro / Imao Shigeru
Le Remendado : Otsuki Takashi / Nakashima Katsuhiko
Frasquita : Hirai Kaori / Usuki Ai
Mercédès : Yamashita Makiko / Shimizu Kasumi

Chorus : New National Theatre Chorus
Orchestra : Tokyo Philharmonic Orchestra

Index
Related Information