YUZURU

  • 2010/2011 Season
  • Dan Ikuma:YUZURU
    Opera in 1 Act
    Sung in Japanese
  • OPERA HOUSE

STAFF

Conductor : Takaseki Ken
Production : Kuriyama Tamiya
Scenery Design : Horio Yukio
Costume Design : Ueda Itsuko
Lighting Design : Katsushiba Jiro


(Conductor)
Takaseki Ken

(Production)
Kuriyama Tamiya

CAST

Tsu : Kamahora Yuko / Koshigoe Mami
Yohyo : Idane Yasuhiko / Obara Keiroh
Unzu : Kudo Hiroshi / Tani Tomohiro
Sodo : Mine Shigeki / Shimamura Takeo

Orchestra : Tokyo Symphony Orchestra

Photos
(Tsu)
Kamahora Yuko
Photos
(Tsu)
Koshigoe Mami
Photos
(Yohyo)
Idane Yasuhiko
Photos
(Yohyo)
Obara Keiroh

Index
Related Information