Rokumeikan

  • 2009/2010 Season
  • Ikebe Shinichiro:Rokumeikan
    Opera in 4 Acts
    Sung in Japanese

  • PLAYHOUSE

STAFF

Original : Mishima Yukio
Conductor : Numajiri Ryusuke
Libretto Adaptation : Uyama Hitoshi
Production : Uyama Hitoshi
Music : Ikebe Shinichiro


(Conductor)
Numajiri Ryusuke

(Production)
Uyama Hitoshi

CAST

(Count Kageyama Hisatoshi)
Kuroda Hiroshi(24,26)
Yonashiro Kei(25,27)

(Countess Asako, his wife)
Okura Yukie(24,26)
Koshigoe Mami(25,27)

(Marchioness Daitokuji Sueko)
Nagata Naomi(24,26)
Sakamoto Akemi(25,27)

(Her daughter, Akiko)
Kouda Hiroko(24,26)
Yasui Yoko(25,27)

(Kiyohara Einosuke)
Oshima Ikuo(24,26)
Miyamoto Masumitsu(25,27)

(His son, Hisao)
Idane Yasuhiko(24,26)
Ohara Keiro(25,27)

(Tobita Tenkotsu)
Hayasaka Naoya

(Kusano, a maid of the Kageyamas)
Nagai Kazuko(24,26)
Obayashi Tomoko(25,27)

(General Miyamura's wife, Noriko)
Sonoda Makiko

(Baronness Sakazaki Sadako)
Miwa Yoko

Chorus : New National Theatre Chorus
Orchestra : Tokyo Symphony Orchestra

Photos
Kuroda Hiroshi
Photos
Yonashiro Kei
Photos
Okura Yukie
Photos
Koshigoe Mami

Photos
Nagata Naomi
Photos
Sakamoto Akemi
Photos
Kouda Hiroko
Photos
Yasui Yoko

Photos
Oshima Ikuo
Photos
Miyamoto Masumitsu
Photos
Idane Yasuhiko
Photos
Ohara Keiro

Photos
Hayasaka Naoya
Photos
Nagai Kazuko
Photos
Obayashi Tomoko
Photos
Sonoda Makiko
Photos
Miwa Yoko

Index
Related Information