CHIKAMATSU DANCE
[programme B]
Egoism

  • 2011/2012 Season
  • Kagaya Kaori Dance-SHAN
  • THE PIT

STAFF

Original Choreography: Kagaya Kaori
Music: Kasamatsu Yasuhiro

CAST

Kagaya Kaori

Choreography/Dance:Kondo Ryohei, Sasai Eisuke, Saito Yousuke, Yanagimoto Masahiro
Violin: Ota Keisuke