idevian crew
Allergy

  • 2010/2011 Season
  • Dance Planet No. 34
  • THE PIT

STAFF

Choreography/Direction: Ide Shigehiro

Lighting: Saito Shigeo
Sound: Shima Takeshi
Scenery: Ito Masako
Costumes: Domoto Kyoko
Stage Manager: Okawa Hiroshi

CAST

Azuma Sakura / Kaneko Ai / Saito Mineko
Sugao Nagisa / Nakao Rumiko / Yoda Tomoko
Koyama Tatsuya / Nakamura Tatsuya / Matsunoki Teppen
Ide Shigehiro

Index
Related Information