Life Casting by Hirayama Motoko

  • 2009/2010 Season
  • Dance Planet No.31
    Life Casting by Hirayama Motoko
  • THE PIT

STAFF

Direction/Choreography:Hirayama Motoko
Set design:Watanabe Koichi
Lighting:Adachi Hisashi
Costumes:Domoto Kyoko
Music:Ochiai Toshiyuki
Sound:Kawata Yasuo
Hair/Make:Ueda Mieko

CAST

[un/sleepless]
Kinoshita Natsuko/Takahara Nobuko/Ikeda Mika
Nishiyama Yuki/Yanagimoto Masahiro/Hirahara Shintaro
Nakagawa Satoshi

[Twin Rain]
Hirayama Motoko

Cooperation
   
Index
Related Information