Opera "TAKERU"
 

Photographer : Saegusa Chikashi
 

pagetop